Referat

Holbæk Gymnastikforening
Referat af Generalforsamling d. 25.06.20
19.00 i foreningshuset.
Formand: Lone Nygaard, Dirigent: Charlotte Bervild, stemmetæller: Mikkel, stemmekontrollant Mathias.
 
1. Godkendelse af indkaldelsen Godkendt. Annonceret i Nordvestnyt 14 dage før afholdelse af generalforsamling og indkomne indslag bestyrelsen i hænde senest d. 17.06.20. Generalforsamlingen rykket fra 24.03.20 til d. 17.06.20 grundet coronakrisen.
I alt 19 til mødet, 17 stemmeberettiget, 2 ikke medlemmer/stemmeberettiget i Holbæk Gymnastikforening.
2. Bestyrelsens beretning Formand Lone Nygaard oplæser bestyrelsens beretning. Dette vedlægges referat. Ingen kommentarer.
3. Det reviderede regnskab forelægges. Økonomiansvarlig Finn Henningsen gennemgår det reviderede regnskab. Ingen kommentarer.
4. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag er indkommet til bestyrelsen.
Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer til vedtægter:
§ 7 punkt 6 dagsorden: nuværende formulering: Valg af 2 revisorer samt suppleant – ny formulering: ”Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant”, vedtaget.
§9 bestyrelsen – valg:
Tilføjelse til nuværende formulering:
”Såfremt man på generalforsamlingen ikke kan få valgt det nævnte antal bestyrelsesmedlemmer, kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig selv, således at evt. medlemmer er på valg ved førstkommende generalforsamling.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen i løbet af året, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling”, dette godkendes.
§10 Konstituering – tegningsret, tilføjelse til nuværende formulering: ”Bestyrelsen føre referat over bestyrelsesmøder”, vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant Økonomiansvarlig Finn Henningsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen (modtager ikke genvalg)
Næstformand Aase Holm (modtager genvalg)
Suppleant: 1 suppleant skal vælges.
 
Mia-Maja ønsker valg til bestyrelsen.
Mette Søgaard ønsker valg til bestyrelsen.
Næstformand Aase Holm modtager genvalg
Mie Daugaard ønsker valg som suppleant.
Vi takker mange gange for de valgte og stor klapsalver de får.
6. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant Revisor Ella Jørgensen er på valgt for 2 år (modtager genvalg)
Suppleant Niels Juul Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Denise ønsker valg til revisorsuppleant – stor klapsalver de får.
7. Evt. Gå i gang repræsentant Jette har spørgsmål omkring hjemmesiden, som p.t. er under udarbejdelse – der kommer Gå i gang program på vores nye hjemmeside.
Kirsten Redke spørger indtil retningslinier omkring åbning af gymnastikken til september, men p.t. ved vi ikke, hvordan de nye retningslinier er – grundet coronakrisen, hvor mange vi må være, hvordan vi skal rengøre redskaber ect….., så snart der meldes noget ud fra DGI, vil vi høre om dette.
8.   Lone Formand takker for god ro og orden og derefter hygge og snak med lidt mad og drikke.
  Referent Jane.  
Referent: Jane

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Holbæk By skole, afd. Absalon

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Holbæk By skole, afd. Bjergmarken

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52