Referat

Holbæk Gymnastikforening
Referat af Generalforsamling d. 3.06.21
19.00 i foreningshuset.
Formand: Lone Nygaard, Dirigent: Lene Rasmussen
 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Lene Rasmussen valgt til dirigent og stemmetællere vælges, hvis behov for dette. 19 medlemmer fremmødte og der sendes papir rundt til skrivning af navn og telefonnr., hvis behov for Covid-opsporing efter mødet. Generalforsamling varslet i tide d. 22.05.21 var det i By og Land og udsendt pr. mail til alle medlemmer. Der var ingen indkomne forslag, som skulle være bestyrelsen i hænde senest d. 27.05.21.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Lone Nygaard. Beretning lagt til læsning ved bordene og vedlagt referat. Det har været et meget anderledes år i denne Corona-tid.
3. Det reviderede regnskab forelægges Regnskabet for Holbæk Gymnastikforening og Gå i gang gennemgås og det ser helt fornuftigt ud. Regnskabet vedlægges referat.
4. Behandling af forslag Ingen forslag er sendt til bestyrelsen.
5. Valgt af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant Formand Lone Nygaard modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Jane Norlund modtager ikke genvalg og Lene Rasmussen vælges i stedet.
Bestyrelsesmedlem Mikkel Lillholm modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Mathias Dam modtager genvalg.
Suppleant Mie Daugaard modtager genvalg.
 
6. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant Ingelise Granlund modtager genvalg.
Denise Elmhauge modtager genvalg.
7. Evt. Ingen punkter til evt.
Der serveres sandwich og kage til kaffen.
    Referent: Jane

 
 

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Holbæk By skole, afd. Absalon

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Holbæk By skole, afd. Bjergmarken

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52