Formandens beretning

Generalforsamling torsdag den 25. juni 2020 i foreningshuset, Bispehøjen 2.
 
Formandens beretning for sæson 2019/20:
 
Endnu et år er gået for Holbæk Gymnastikforening og det er tid at gøre status.
Det var en knap så spændende sæsonafslutning grundet corona, men dog en sæson med rigtig mange hold, samt opstart af 3 nye hold. 2 pilates hold og et junior mix hold. Vi er på nuværende ca. 1540 medlemmer. Vi havde til sæsonen oprettet mange hold med utrolig flot tilslutning.
 
 
Sommergymnastikken 2019 var der også pæn tilslutning til.
Sommerstævnet på Fælleden, måtte desværre aflyses pga. meget dårligt vejr. Til gengæld var vejret bedre da der var SKVULP, så der deltog nogle af sommerholdene. Ligeledes var der et springhold, som lavede opvisning ved Skt. Hans i Strandparken.
Vi havde planlagt igen her i 2020, at starte samme antal sommerhold. Disse blev dog aflyst pga. Corona.

 
 
Det firma som havde udviklet vores hjemmeside som vi opgraderede i sidste sæson 2018/19, er desværre kort før jul 2019 gået konkurs. Vi har derfor igen været ude og måtte købe os til en ny hjemmeside. Denne har I måske allerede været inde og se, idet den gik i luften i foråret  ifm den åbning for sommertilmeldinger vi troede vi skulle ha´. Desværre er den pt nede pga nogle administrative ændringer som vi har været nødt til at lave hos det firma som hoster vores domænenavn. Det håber vi dog snarest bliver løst, således at vi om ikke så længe kan åbne op for tilmeldingerne til den kommende sæson. Hvis I har været inde på den nye hjemmeside – og det ved vi der er nogen der har – så håber vi at I synes, at den er lige så let tilgængelig som den tidligere var.
 
 
 Vores Gå I Gang afdeling under Holbæk Gymnastikforening fortsætter med samme styrke som tidligere. Gå I Gang er et projekt der er startet op i 2005 som et samarbejde mellem DGI, Dansk Firma Idræt, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen samt Kræftens bekæmpelse alle med base i Holbæk. Holbæk Kommune støtter projektet økonomisk via § 18 midler. Da kommunen har skåret ned på størrelsen af tilskud, kniber det efterhånden for Gå I GANG at få det til at løbe rundt økonomisk. Der er en rimelig høj husleje på Konsul Bayers Allé 2. Der vil derfor blive en lille øget bruger betaling. GÅ I GANG tilbyder gåture eller lettere gymnastik ca. 1 time efter eget valg, efterfulgt af socialt samvær.
 
Bestyrelsen har i år valgt ikke at påtage sig så mange nye tiltag ud over de helt nødvendige, da vi alle er rimelig nye og lige skulle ”lande i at være de nye”. Vi har dog fået uddelegeret nogle opgaver, som ikke behøver være en del af bestyrelsen. Det har blandt andet været søgning om lokale tilskud, indberetning af medlemmer til kommunen. Vi i bestyrelsen, vil gerne arbejde hen imod, at oprette flere udvalg/teams og derigennem få gavn af frivillighed i vores forening. Vi har talt en del om, at man behøver ikke at være en del af selve bestyrelsen, for at kunne varetage en opgave. Dog skal bestyrelsen være indover og evt. være tovholder, så vi alle ved hvad retning vi bevæger os i. Vi har allerede vores opvisningsudvalg, nytårskurudvalg og fastelavnsudvalg.
 
 
Vi har udnævnt årets gymnast. Det blev i år Alice Christiansen. Alice er omdrejningspunktet til at samle gymnasterne på Stoleholdet. Hun møder altid glad og smilende. Hun er ligeledes den der sørger for at holde kontakt til gymnaster der af den ene eller anden grund har måtte være fraværende på holdet. Alice er inspirerende for holdet og kommer også med nye ideer og tiltag. Alice er meget vellidt af de øvrige gymnaster. Alice har fået sit diplom, t-shirt og buket overrakt af instruktør Kirsten Redke.
 
I år havde vi igen arrangeret fastelavn på Absalon skolen. Der var igen i år fin tilslutning med ca. 160 – 200 mennesker til dette arrangement. Dette tiltag er der et udvalg udenfor bestyrelsen der påtager sig at stå for. Mange tak skal lyde fra bestyrelsen for at I vil stå for at dette, så det kan løbe af stablen.
 
 
Udover den ugentlige træning, så har nogle hold, afholdt weekend træning enten hjemme eller på en efterskole. Vores instruktører er også rigtig gode til at lave afslutninger på sæsonen for deres hold. Med et tilskud på kr. 65,- pr. deltagende gymnast er det muligt at lave et socialt arrangement, som stort set er gratis for den enkelte gymnast. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle vores dygtige instruktører. Uden jeres engagement havde vi ikke den store forening som Holbæk Gymnastikforening er.
 
 
Vi i bestyrelsen vil gerne gøre det attraktivt at være en del af Holbæk gymnastikforening som instruktør og gymnast. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde forskellige sociale arrangementer i form af foredragsholdere, shows eller lignende. Vi prøver at gøre det så bredt som muligt så vi rammer flest mulige. Hvis der er nogen som har et forslag, er vi meget modtagelige og vil selvfølgelig tage det op i bestyrelsen. 
Vi tilbyder generelt alle vores instruktører at tage på kursuser for at videre udvikle og dygtige gøre sig.
 
Økonomisk kommer vi ud af året 2019 med et underskud på ca. 200.00 kr.
 
 
Vi har i denne sæson været ude og investere i en del nye redskaber. Først og fremmest en del springredskaber og parkour redskaber. Vi har også haft lidt små anskaffelser i løbet af året. På nogle af vores lokaliteter er der ældre redskaber som til dels var meget slidte og nogen af dem var desværre også ødelagte.
 
 
Vi er i Holbæk gymnastikforening så heldige at have en lang række initiativrige- og meget engagerede instruktører. Flere af dem – fra ung til ældre – har op til flere forskellige hold. For fortsat at være i denne situation og fortsat at kunne tiltrække nye instruktører – men ikke mindst for også at overholde skattelovgivningen - har bestyrelsen vedtaget fra den kommende sæson at overgå til at yde A-skattepligtig løn til de instruktører der i en sæson har flere timer, end det den skattefrie godtgørelse der ydes i dag dækker. Hjælpeinstruktører og instruktører der holder sig inde for den skattemæssige lovgivning, vil fortsat også i fremtiden få den skattefrie godtgørelse.
 
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at hæve kontingentet – således vil det blive hævet med ca 50 kr pr. hold for den almindelige sæson. Det gør vi dels fordi aflønning af instruktører bliver dyrere for foreningen, men også fordi vi til stadighed bliver nødt til at følge med omkring redskabsindkøb, og så er der også den almindelige prisstigning. Kontingentet har ikke været reguleret siden 2011.
 
 
Som tidligere nævnt sluttede sæsonen noget pludseligt i år, grundet Corona. En slutning som vi alle i Holbæk gymnastikforening, var rigtig ærgerlige over. Nogle hold nåede en enkelt opvisning i Kalundborghallerne den første weekend i marts, inden hele Danmark lukkede ned. Igen i år skulle vi have holdt vores første opvisning i Sportsbyen, men heller ikke denne gang kunne det lade sig gøre. Vores juniorhold skulle ligeledes have deltaget i en gymnastik festival i Italien, men heller ikke dette kunne gennemføres.
 
 
Vi håber nu på, at den kommende sæson kan åbnes op, og der vil komme god aktivitet på vores gymnastikhold.
 
 
Der er en del instruktører der har gjort et rigtig stort stykke arbejde i forskellige udvalg, og dette håber vi, at der fremover også vil være stor opbakning til, det er en kæmpehjælp og dejligt at vores instruktører kan og vil hjælpe med at løse opgaver på tværs af holdene.
 
 
Dette er min første beretning som formand for Holbæk Gymnastikforening. Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle vores dygtige og engagerede instruktører, vores udvalg og ikke mindst bestyrelsen. I lægger alle et stort stykke arbejde i at få det hele til at lykkedes.
 
På bestyrelsens vegne
 
Lone Nygaard
Formand
27201852
 

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Holbæk By skole, afd. Absalon

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Holbæk By skole, afd. Bjergmarken

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52