Dagsorden Generalforsamling 25. juni 2020


 Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges.
 
4. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 17. juni  
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:
§ 7 punkt 6 Dagsorden.  Nuværende formulering Valg af 2 revisorer samt suppleant Ny formulering: ”Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant”
§ 9 Bestyrelsen - valg: Tilføjelse til nuværende formulering: ”såfremt man på generalforsamlingen ikke kan få valgt det nævnte antal bestyrelsesmedlemmer, kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig selv, således at evt. udpegede medlemmer er på valg ved førstkommende generalforsamling.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen i løbet at året kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling”
§ 10 Konstituering – tegningsret Tilføjelse til nuværende formulering: ”Bestyrelsen fører referat over bestyrelsesmøder”
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
a. Økonomiansvarlig Finn Henningsen (modtager ikke genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen (modtager ikke genvalg)
c. Næstformand Aase Holm (modtager genvalg)
d. Suppleant: 1 suppleant skal vælges
 
6. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant.
a. Revisor Ella Jørgensen er på valg for 2 år (modtager genvalg)
b. Suppleant Niels Juul Rasmussen (modtager ikke genvalg)
 
7. Evt.

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Holbæk By skole, afd. Absalon

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Holbæk By skole, afd. Bjergmarken

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52