Dagsorden Generalforsamling 3. juni 2021


 Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges.
 
4. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 27. maj  
Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
a. Formand Lone Nygaard (modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem Jane Norlund (modtager ikke genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem Mikkel Lillholm (modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem Mathias Dam (modtager genvalg)
e. Suppleant: Mie Daugaard (modtager genvalg)
 
6. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant.
a. Revisor Ingerlige Granlund (modtager genvalg)
b. Suppleant Denise Elmhauge (modtager genvalg)
 
7. Evt.

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Holbæk By skole, afd. Absalon

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Holbæk By skole, afd. Bjergmarken

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52