Dagsorden Generalforsamling 22. marts 2022

 
 
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 
 1. Bestyrelsens beretning.
 
 1. Det reviderede regnskab forelægges.
 
 1. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. marts 2022.
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
  a. Bestyrelsesmedlem Aase Holm, (modtager genvalg)
  b. Bestyrelsesmedlem Mette Søegaard, (modtager genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem Mia-Maja Nielsen, (modtager genvalg) 
  d. Suppleant:            Mie Daugaard (Modtager genvalg)
                          
 2. Valg af 1 revisor samt suppleant.
  a. Revisor Ella Jørgensen  (modtager genvalg)
  b. Suppleant Denise Elmhauge (modtager genvalg) 
   
 3. Eventuelt
 
Pbv
 
Lone Nygaard
 
Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let måltid
 
Vi glæder os til at DIG til en hyggelig aften, hvor du til
generalforsamlingen har mulighed for at få indflydelse på
hvordan vores forenings fremtid skal være.
 

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Absalonskolen

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Bjergmarken skole

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52