Dagsorden Generalforsamling 21. marts 2023

 
 
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
    2.  Bestyrelsens beretning.  
 1. Det reviderede regnskab forelægges.
    4.  Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 13. marts 2023.  
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
  a. Formand Lone Nygaard, (modtager genvalg)
  b. Bestyrelsesmedlem Lene Rasmussen, (modtager genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem Mikkel Lillholm, (modtager genvalg) 
  d. Bestyrelsesmedlem Mathias Dan (Modtager ikke genvalg)
  e. Suppleant: Mie Daugaard (Modtager genvalg) 
       
     6.  Valg af 1 revisor samt suppleant
          a. Revisor Ingerlise Granlund (modtager genvalg)
          b. Suppleant Denise Elmhauge (modtager genvalg)         


 
    På bestyrelsens vegne
 
    Lone Nygaard
 
    Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let måltid
 
    Vi glæder os til at DIG til en hyggelig aften, hvor du til
    generalforsamlingen har mulighed for at få indflydelse på
    hvordan vores forenings fremtid skal være.
 

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Absalonskolen

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Bjergmarken skole

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52