Beretning 2020-2021

Generalforsamling i Holbæk Gymnastikforening torsdag den 3. juni 2021 i Foreningshuset, Bispehøjen.
 
Formandens beretning for sæson 20/21.
 
Nu gik der igen en sæson for Holbæk Gymnastikforening – en MEGET anderledes sæson stadig grundet corona – og derfor gøres der status. Der var udsigt til at gymnastiksæsonen ville komme godt i gang, hvad den som sådan også gjorde dog med en del restriktioner. Vi startede mange hold op, som tidligere og har fået flere spændende instruktører i Foreningen. På stort set alle hold måtte vi sætte et noget mindre antal deltagere grundet restriktioner for corona, hvilket betød en ”nedgang” i  antallet af medlemmer. Vi håber dog, at rigtig mange vil vende tilbage når det lader sig gøre for corona.
I midten af december blev der igen lukket helt ned for idrætten og dermed også for gymnastikken. Flere af vores instruktører valgte at bruge nedlukningen konstruktivt. Nogle lavede online undervisning, nogle lavede videoer og sendte til gymnasterne, andre opfordrede til at lave forskellige former for træning hjemme. Vi i bestyrelsen er utrolig stolte over alle vores instruktører/ hjælpere, som tog denne udfordring/omstilling op. STOR TAK TIL JER ALLE! 
Da der igen blev givet grønt lys for, at idrætten kunne åbne op – dog kun udendørs – opfordrede bestyrelsen til, at vi forlængede sæsonen ca. et par måneder og igen stod alle instruktører/hjælpere klar og har ydet en kæmpe indsats. Der har været utrolig stor opbakning fra gymnasterne på stort set alle hold, og især nydt det sociale samvær.
Vi valgte derfor ikke at starte sommergymnastikken op, men netop at køre de fleste hold videre uden yderligere opkrævning.  
Foreningen har søgt hjælpepakker grundet manglende kontingent indtægt. Der har kunnet søges hjælpe pakker i tre omgange hvoraf vi har været berettiget til at søge de to af gangene. Vi har modtaget penge begge gange. Første gang modtog vi 27.803 kr . og anden gang modtog vi 44.351 kr . Begge gange ca 1/3 af hvad vi havde søgt.
I samarbejde med Intersport i Nygade, havde alle vores medlemmer mulighed for at komme forbi i uge 38 i Intersport og få 20 % på alt i forretningen. Tak for samarbejdet til Intersport.
Gå I Gang har desværre slet ikke været i gang i indeværende sæson.      
Hen over sæsonen 20/21 har det heller ikke været muligt at afholde bestyrelsesmøder/instruktørmøde fysisk, men det har vi så afholdt over ZOOM, hvilket i store træk har fungeret fint. Der har ikke været så meget at holde møder om, udover når der var nye restriktioner i henhold til corona, der skulle meldes ud til instruktører/medlemmer.
I december fik alle vores instruktører/hjælpere en lille julehilsen fra foreningen, som tak for deres store arrangement og omstillingsparathed. Hilsen bestod af en pose med lidt sødt, drikkedunk, vand og en biografbillet.
Her i foråret har vi forsøgt os med at sælge Bambusa sokker, som skulle være en  ekstra indtægt til foreningen. Vi fik solgt ca. 400 par sokker og der med en indtægt på 30.000kr.
 
 
I påsken afholdt vi en  drive-in event på P-pladsen på Bjergmarksskolen. Vi havde indkøbt påskeliljer til de voksne medlemmer og slikpose til børnene. Det øs regnede de 3 timer vi var på pladsen. Til trods for vejret var der ca. 250 medlemmer der kiggede forbi – en rigtig hyggelig og våd formiddag.
Nu håber og tror vi på at den kommende sæson byder på opstart til september med en masse hold, træninger, opvisninger og hvad der ellers hører sig til i en ”normal” gymnastiksæson.
Dette var årets beretning som formand for Holbæk gymnastikforening. Jeg vil gerne takke alle vores medlemmer for støtten i denne anderledes sæson, samt vores instruktører/hjælpere og bestyrelsen for jeres arbejdsindsats.
 
På bestyrelsens vegne
Lone Nygaard
Formand
2720

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Absalonskolen

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Bjergmarken skole

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52