Referat sæson 2020-2021

Holbæk Gymnastikforening
Referat af Generalforsamling d. 3.06.21
19.00 i foreningshuset.
Formand: Lone Nygaard, Dirigent: Lene Rasmussen
 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 
Bestyrelsen foreslår Anders Pedersen til dirigent.
Godkendt.
 
Dirigenten kontrollerer, at generalforsamlingen er varslet inden for frristen.
 
Lisbeth Larsen, Mikkel Lillholm og Mathias Dam er stemmetællere, hvis der bliver behov.
 
2. Bestyrelsens beretning
 
Se bestyrelsens beretning i særskilt notat.
 
3. Regnskab
 
Det reviderede regnskab foreligges
 
Hvis man ser bort fra kursindtægten, så har der været færre indtægter på ca. 50 t.kr. pga. færre børn/unge gymnaster.
 
På bundlinjen giver det et overskud på 97 t.kr.
 
683 t.kr. i egenkapital.
 
Regnskab for Gå-i-gang
Underskud på knap 9 t.kr.
Der er ikke modtaget tilskud i 2021, da der ikke har været aktivitet.
Tilskuddet for 2022 på 15.000 kr., må ikke gå til lejeudgifter og til rengøring.
Der er stadig færre deltagere end tidligere.
Der er forhandlet en billigere husleje og en lavere løn til rengøringshjælp.
Prisen er sat op fra 25 til 30 kr.
 
4. Indkomne forslag
 
Der er ingen indkomne forslag.
 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter Bestyrelsesmedlemmer:
  1. Aase Holm
  2. Mette Søegaard
  3. Mia-Maj Nielsen
 
Suppleant:
  1. Mie Daugaard
 
Der er ingen modkandidater.
Dermed er alle genvalgt.
 
6. Valg af 1 revisor samt suppleant
 
Revisor:
  1. Ella Jørgensen
 
Suppleant:
  1. Denise Elmhauge
 
Begge genvalgt.
 
7. Eventuelt
 
En snak om løst og fast og gode idéer om hvordan vi får fat i børn og unge. Udfordringen er, at der er rigtig mange aktiviteter for børn og unge.
Der er forsøgt samarbejde med SFO.
 
Referent: Lene Rasmussen – Tak for god ro og orden 😊

Kontakt

Forespørgsler omkring tilmelding via hjemmesiden sendes til Lone Nygaard, lone.ny@hotmail.com
Ved forespørgsler omkring hold kan instruktøren kontaktes
     

Adresser

Absalonskolen

Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

10. kl. center

Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk

Bjergmarken skole

Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Realskolen

Absalonvej 25
4300 Holbæk

Holbæk Sportsby, Sundhedscentret

Sports Alle 1
4300 Holbæk

Seminariet

Seminarieparken 2
4300 Holbæk

Forenings­huset, Bispehøjen

Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Holbæk Gymnastikforening |Anders Larsensvej 147 | 4300 Holbæk | Tlf.:27 20 18 52